Kærum - Sønderby Lokalhistorisk Forening

Kærum - Sønderby Lokalhistorisk Forening

Spinderhuset 51, Ebberup. Åbent 1. tirsdag i måneden, kl. 15-17.

Kærum og Sønderby Lokalhistorisk Forening

KÆRUM – SØNDERBY LOKALHISTORISK FORENING
Adresse: Spinderhuset, Prinsevej 51, Ebberup

Mailadresse: kaerumsoenderby@gmail.com 
facebook: gruppe, Kærum og Sønderby Lokalhistorisk Forening

Åbningstid:
Arkivet har åbent den første tirsdag i hver måned kl. 15-17.
I juli måned er arkivet lukket.
Det årlige kontingent udgør kr. 75,00,- Indkluderer foreningens årsskrift

Foreningernes dag og udstillinger
Hvert år, d. 2. lørdag i november afholdes den landsdækkende begivenhed, arkivernes dag.

Bestyrelse:
Olav Dyrbye, formand
Mail: dyrbyecom@internetfyn.dk

Kurt Christensen, næstformand    
Mail: kurt680612@gmail.com

Marianne Wilde, kasserer    
Mail: wildesaltofte@gmail.com

Anders Rasmussen, arkivleder og sekretær    
Mail: andrasmussen@hotmail.com

Bente Knudsen
Mail: bentekrogkaer@gmail.com

Bent Kristiansen
Mail: b.k.kristiansen@gmail.com 


Om foreningen (uddrag af vedtægter)
§ 1 Foreningens navn
Foreningens navn er Kærum - Sønderby Lokalhistorisk Forening, og arbejdsområdet er Kærum og Sønderby sogne.
Kærum – Sønderby  Lokalhistorisk Forening er et foreningsdrevet arkiv, og dets hjemsted er Ebberup i Assens kommune.

§ 2 Formål
Lokalarkivets formål er at indsamle, registrere og bevare alle former for arkivalier, billeder, bille- og lydoptagelser, trykt materiale og andre data uanset medium af ikke statslig oprindelse med tilknytning til Kærum og Sønderby sogne, dens borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid.

Kærum – Sønderby  Lokalhistorisk Forening stiller det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden. Brug af arkivet sker under opsyn, så tilgængelighedsregler og gældende lovgivning overholdes.

Kærum – Sønderby  Lokalhistorisk Forenings indsamlede materiale er  offentligt eje, tilhører lokalsamfundet – forstået på den måde, at det er Kærum og Sønderby sogne, som ejer det indsamlede materiale, og dets forbliven som sådan garanteres i henhold til § 9.

Kærum – Sønderby  Lokalhistorisk Forening er også at fremme kendskabet og interessen for Kærum og Sønderby sognes historie og værne om de kulturhistoriske værdier i området ved at arrangere møder, udflugter, udstiller og andre aktiviteter.

§ 3 Medlemmer
Medlem af foreningen kan enhver blive ved henvendelse til lokalarkivet eller bestyrelsen ved indbetaling af det fastsatte kontingent.